Ένας ευέλικτος συνδυασμός πηνίων, για το σύνολο της ανατομίας

Επιλέξτε το κατάλληλο πηνίο, για κάθε εξειδικευμένη εφαρμογή, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης Μαγνητικής τομογραφίας. Λαμβάνοντας ακολουθίες για σπονδυλική στήλη, κεφάλι, ισχίο και άλλες ανατομικές περιοχές, για κάθε μέγεθος – φυλή, σας παρέχει υψηλού επιπέδου διαγνωστική απεικόνιση, για έγκυρη και ασφαλέστερη διάγνωση.