Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορία σας ενδιαφέρει:


ENDOMEDICAL O.E.


Εμπορία Ιατρικών Μηχανημάτων

Μεσογείων 42, 11527 Αθήνα
Τηλ.: 210 7795017, 210 7799288
Fax: 211 0170263