Κεφαλή εκπομπής MLS® 1,1W – 25W

Κεφαλή εκπομπής πολλαπλών φακών από τους οποίους αποτελείται η πηγή MLS® με ισχύ από 1,1 W – Μέγιστη Ισχύς 25 W. Κατάλληλη για παθήσεις των ζώων συντροφιάς.

Διάμετρος εφαρμογής 2 cm, η οποία τονίζεται με φωτεινή δέσμη Led, κόκκινου χρώματος. Η πηγή MLS® συνδυάζει την CPW και FPW κατάσταση εκπομπής (Συγχρονισμός Συνεχούς Παλμικού κύματος εκπομπής και Περιοδικού παλμικού κύματος εκπομπής).

Κεφαλή εκπομπής MLS® 1.2W – 75W

Κεφαλή εκπομπής πολλαπλών φακών από τους οποίους αποτελείται η πηγή MLS® με ισχύ από 1.2 W – Μέγιστη Ισχύς 75 W. Κατάλληλη για παθήσεις των ζώων συντροφιάς.

Διάμετρος εφαρμογής 2 cm, η οποία τονίζεται με φωτεινή δέσμη Led, κόκκινου χρώματος. Η πηγή MLS® συνδυάζει την CPW και FPW κατάσταση εκπομπής (Συγχρονισμός Συνεχούς Παλμικού κύματος εκπομπής και Περιοδικού παλμικού κύματος εκπομπής).

Τριπλή Κεφαλή εκπομπής (3x MLS®) CHARLIE 3,3W – 3x25W

CHARLIE – Τριπλή Κεφαλή εκπομπής (3x MLS®), πολλαπλών φακών με ισχύ από 3,3 W – Μέγιστη Ισχύς 3×25 W. Διάμετρος εφαρμογής 5 cm, η οποία τονίζεται με φωτεινή δέσμη Led, κόκκινου χρώματος.

Περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, Καλώδιο σύνδεσης, Εξαρτήματα ορθής Τοποθέτησης – Προσανατολισμού. Κατάλληλη για εφαρμογή στο άλογο.

  • Διαστάσεις: 11x16x25cm
  • Βάρος: 1Kg

Τριπλή Κεφαλή εκπομπής (3x MLS®) CHARLIE ORANGE 3,6W – 3x75W

CHARLIE ORANGE – Τριπλή Κεφαλή εκπομπής (3x MLS®), πολλαπλών φακών με ισχύ από 3,6 W – Μέγιστη Ισχύς 3×75 W. Διάμετρος εφαρμογής 5 cm, η οποία τονίζεται με φωτεινή δέσμη Led, κόκκινου χρώματος.

Περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, Καλώδιο σύνδεσης, Εξαρτήματα ορθής Τοποθέτησης – Προσανατολισμού. Κατάλληλη για εφαρμογή στο άλογο.

  • Διαστάσεις: 11x16x25cm
  • Βάρος: 1Kg