Η Endomedical ΟΕ, με αίσθημα ευθύνης και παρέχοντας προϊόντα κι υπηρεσίες που ικανοποιούν όλα τα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας κι ασφαλούς λειτουργίας, πρωτοπορεί και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συνεπείς στις υποχρεώσεις μας ως αξιόπιστος συνεργάτης της σύγχρονης κτηνιατρικής μονάδας κι ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρείν, υλοποιήσαμε πλήρες σχέδιο εναρμόνισης της λειτουργίας μας με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – GDPR [(ΕΕ) 2016/679].

Για την επίτευξη της συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων, έγινε:

GDPR ready
  • Πλήρης ανάλυση της φύσης και των χαρακτηριστικών των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων
  • Επιλογή των πολιτικών που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων
  • Επιλογή των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την κάλυψη των βασικών αρχών και κανόνων ασφαλείας
  • Εκτέλεση μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)

Ο σχεδιασμός των παραπάνω έγινε σε συνεργασία με την futuresimple, η οποία διαθέτει τουλάχιστον 15ετή εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία σύνθετων συστημάτων πληροφοριών, ώστε να υπάρξει πλήρης κι ουσιαστική κάλυψη των απαιτήσεων του νέου Κανονισμού, προσαρμοσμένη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας.

Με την ενσωμάτωση και τήρηση των πολιτικών ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και των σχετικών διαδικασιών, προστατεύεται η ασφάλεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, ενώ, παράλληλα, συμμετέχουμε σε μια αλυσίδα ποιότητας, η οποία σέβεται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα, προς όφελος τόσο των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων.

Με πάγιο στόχο μας την ολοκληρωμένη υποστήριξη, μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας, απόλυτα συμβατές και με τον GDPR.